ติดต่อเรา

บริษัท ขนส่งอย่างเร็ว โลจิสติกส์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ และฝ่ายบริการพิธีการศุลกากร ชิ้ปปิ้ง
เลขที่ 77 อาคารเบอร์ลี่โคโบ เฮ้าส์ ชั้น 10 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 55 แขวงพระสง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 11110
โทรศัพท์ 0 2036-5533-5
โทรสาร 0 2733-6873